Share with me via Nextcloud

Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Công Nghệ Bình Định Phiên bản hệ thống 12.0+e

Thông tin về Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Công Nghệ Bình Định instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Generate Products Barcode
This module using for odoo product barcode number generate. You can alos add prefix of your company.
Employee Number
Odoo app will add Employee Number on Employee screen
Stock Inventory Real Time Report(PDF/XLS)
Print Stock Inventory Report -Beginning, Received, Sales, Internal, Adjustment, Ending
Price Inclusive For Group Taxes
With the module, the user can correctly calculate the tax amount for taxes that have multiple components.
Stock Inventory Real Time Report(PDF/XLS)
In bảng kê phiếu nhập kho
Partner Ledger Filter with Initial and Closing Balance
Partner filter & show initial and closing balance
Liên hệ để biết giá
Call Price For A Partiular Product
Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Sales Report By Salesperson
Show your sales order reports
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
Máy tính bảng POS: cửa hàng và nhà hàng
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Chất lượng
Kiểm tra chất lượng sản phẩm của bạn
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Hỗ trợ
Theo dõi quá trình hỗ trợ khách hàng
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi tiêu (HR)
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Tax Viet Nam
Auto fill company info depends on tax id
Agreements Legal
Manage Agreements, LOI and Contracts
Viet Nam Address
Viet Nam Address
Print Orders Directly From Backend
Print Report type Html
Partner ledger hierarchical reports Odoo Enterprise
This apps helps to view Customer and supplier ledger hierarchical report in Odoo
Employee Advance Salary Requests In Odoo
HR Advance Salary Request for Employee salary Advance Salary Request Approval Director Approval on employee Advance Salary Employee Payslip Advance Employee Advance Payslip Advance Salary for employee Requests Advance Salary for employee Salary approval
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Timesheet Analysis Report
"Timesheet Analysis Report"
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Bảng kê hóa đơn mua vào
Invoice Order Analysis,PO Analysis Report,RFQ Analysis Report,Request For Quotation Analysis Report,Product Analysis Report,Analyze Vendor Performance,Purchase Stock Analysis,Purchase Product Analysis Odoo
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Báo cáo chi phí
Báo cáo chi phí theo nhiều tiêu chí, thời gian, nhân viên, loại chi phí
Ngày nghỉ
Phân bổ ngày phép và theo dõi yêu cầu nghỉ phép
Bảng kê hóa đơn mua vào
Invoice Order Analysis,PO Analysis Report,RFQ Analysis Report,Request For Quotation Analysis Report,Product Analysis Report,Analyze Vendor Performance,Purchase Stock Analysis,Purchase Product Analysis Odoo
Tawk.to Integration
Tawk.to Live Chat in Odoo Website
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Website Terms and Conditions Odoo
Using this apps able to add terms and condition on shop which user to agree before checkout
Payment Digital Signature
Phần mềm ký phiếu thanh toán
Vendor Payment Analysis Report
Báo cáo thanh toán với nhà cung cấp
Vendor Purchase Analysis Report
Báo cáo thanh toán với nhà cung cấp
Dự báo
Dự báo nguồn lực cho công việc trong dự án
Purchase Discount
Hợp đồng
Tạo hóa đơn định kỳ và quản lý gia hạn
Website Product Description
This plugin use for display Website Product Description filed in Product form.
Invoice Digital Signature
Digital sign invoice,Digital sign bill,Digital sign account,Digital Signature invoice, invoice Digital Sign, bill Digital Signature, Digital Signature accounts, Digital Signature credit note,Digital Signature Odoo
Popup Message
create Success, warnings, alert message box wizard,success popup message app, alert popup module, email popup module odoo
Cancel MRP | Cancel Manufacturing Orders |Cancel Manufacturing | Cancel MRP Orders
Cancel MRP Orders, Cancel Manufacturing Order,MRP Cancel,MRP Order Cancel, Manufacturing Orders Cancel, Cancel BOM, Cancel BIll Of Materials,Remove MRP Order, Delete MRP Order, Manufacturing Orders Delete, Delete Manufacturing Order Odoo
Vendor Purchase Analysis Report
Purchase Order Analysis,PO Analysis Report,RFQ Analysis Report,Request For Quotation Analysis Report,Product Analysis Report,Analyze Vendor Performance,Purchase Stock Analysis,Purchase Product Analysis Odoo
Vendor Sale Analysis Report
Sale Order Analysis,PO Analysis Report,RFQ Analysis Report,Request For Quotation Analysis Report,Product Analysis Report,Analyze Vendor Performance,Sale Stock Analysis,Sale Product Analysis Odoo
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao đầy
Mã vạch
Sử dụng máy quét mã vạch để xử lý các hoạt động logistics
BẢNG KÊ NHẬP KHO
Purchase Order Analysis,PO Analysis Report,RFQ Analysis Report,Request For Quotation Analysis Report,Product Analysis Report,Analyze Vendor Performance,Purchase Stock Analysis,Purchase Product Analysis Odoo
Stock Inventory Report
Real Time Inventory Chart.
Theme Scita
Mobile-first & most versatile Odoo theme. Perfect for e-commerce, fashion, IT and other 30+ industries.
Thời gian biểu
Xác thực Thời gian biểu và Chế độ xem lưới
All in One Dashboard
Manage your Sale, Purchase, Invoice and Inventory from only one screen with Stylish Graphs.
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lên lịch hẹn với nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng